Teamsamling

Teamutvikling er for viktig til å overlates til en «sosial happening». Med Elements tar vi teambuilding et steg videre. Konsepter skiller seg fra tradisjonelle teambuildingskonsepter ved at læring står i fokus.

Vårt kundeløfte er at Elements skal gi læring og forbedre samspillet i teamet.

OPPLEVELSER
Felles opplevelser er bra for teamet. Relasjoner forsterkes og forbedres gjennom en uformell ramme utenfor den normale arbeidssituasjonen. Elements vil gi deg og ditt team positive og gode opplevelse, både i møte med natur og mat.

OMGIVELSER
Vi tror refleksjon og læring påvirkes av omgivelsene. Ved å reise bort fra de normale situasjonene og omgivelsene, skapes det rom for refleksjon og læring. Elements gjennomføres ytterst i havgapet på Sotra. Tett på hav og natur.

LÆRING
Elements er basert på verdens mest brukte teamprofilverktøy Belbin®.
Elements har et faglig innhold som sørger for læring som gir positive effekter for arbeidshverdagen.