Belbin Teamrolle

Verdens mest brukte teamutviklingsverktøy

Belbin er verdens mest brukte verktøy for analyse og utvikling av team og veiledning av mennesker. Systemet og rolleteorien er et resultat av omfattende forskning ledet av Dr.
Meredith Belbin

BELBIN TEAMROLLENE:

Mange norske selskaper benytter også Belbin til å kartlegge menneskelige
kvalifikasjoner og benytte denne kunnskapen til å sette sammen funksjonelle og vellykkede team. Med hjelp av Belbin, oppnår våre kunder blant annet:

  • Mer effektiv prosjektjobbing
  • Høyere resultat- og måloppnåelse i prosjektet
  • Bedre tilfredshet blant ansatte

   

Internasjonalt og forskningsbasert

Belbin er verdens mest brukte teamverktøy. Systemet og rolleteorien er et resultat av omfattende forskning utført av et forskerteam ledet av Dr. M. Belbin.

Disse studiene viste ikke bare at forskjellige mennesker har ulike kvaliteter å tilføre et team, men også hva disse kvalitetene består i, og hvordan vi kan måle dem. Resultatene gir en forklaring på hvorfor noen team lykkes, men også på hvorfor så mange team ikke lykkes. Med solid forankring i forskning er metoden og tilnærmingen godt dokumentert, kvalitetssikret og etterprøvd.