En samling for din gruppe

Elements er et unikt konsept for grupper hvor vi har tatt det beste fra to verdener. Vi kombinerer teori og praksis, refleksjon og engasjement. Med Sotra Villmarksenter og Human sine mangeårige kompetanse med samlinger for grupper vil vi ha fokus på følgende på en teamsamling:

  • Felles forståelse av styrker og svakheter til teamet
  • Bedre forståelse for hverandres ulike bidrag til teamet
  • Bedre og mer effektiv kommunikasjon som forebygger konflikter
  • En felles positiv opplevelse som bidrar til økt trivsel for teamet
  • Samlingene er tilrettelagt for team, avdelinger, ledergrupper og prosjektgrupper.

Vi har to ulike opplegg vi kan presentere:

TEAMUTVIKLING      –       Team på 4-15 personer

FAGSAMLING            –        Grupper på 4-250 personer

For mer info eller spørsmål, skriv til oss i kontaktskjemaet i menyen til høyre